Certyfikaty - pliki do pobrania

Systemy przeciwpożarowe

System POLON 6000

Centrala o architekturze rozproszonej
Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000POLON-6000_CertyfCPR.pdf
Liniowe elementy WE/WY
Element kontrolno-sterujący EKS-6044 (4 WE, 4WY)EKS-6044 CertyfikatCPR.pdf
Element kontrolno-sterujący EKS-6202 (2 WE-230V, 2 WY)EKS-6202 CertyfikatCPR.pdf
Element kontrolny EKS-6400 (4 WE-230V)EKS-6000 CertyfikatCPR_0.pdf
Czujki
Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka DTC-6046Certyfikat czujki DTC-6046.pdf
Sygnalizatory akustyczne adresowalne
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)CertyfikatCPR SAW-6001 SAW-6006..pdf

System POLON 4000

Centrale sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100polon4100c.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200polon4200c.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900polon4900c.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500polon4500c_0.zip
Czujki
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043dio4043c.zip
Optyczna czujka dymu DOR-4043dor4043c.zip
Optyczna czujka dymu DUR-4043dur4043c.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043tun4043c.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046dio4046c.zip
Optyczna czujka dymu DOR-4046dor4046c.zip
Optyczna czujka dymu DUR-4046dur4046c.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046tun4046c.zip
Wielodetektorowa czujka DOT-4046dot4046c.zip
Wielodetektorowa czujka DPR-4046dpr4046c.zip
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046dut6046c.zip
Adapter czujek radiowych ACR-4001dur4047c.zip
Optyczna, radiowa czujka dymu DUR-4047dur4047c_0.zip
Liniowa czujka dymu DOP-6001dop6000c.zip
Czujki Ex
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Exdio37c.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37ExDIO-37Ex ATEX.pdf
Optyczna czujka dymu DUR-40Exdur40exc.zip
Optyczna czujka dymu DUR-40ExDUR-40Ex ATEX.pdf
Czujka płomienia PUO-35Expuo35c.zip
Czujka płomienia PUO-35ExPUO-35EX ATEX.pdf
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Extun38exc.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38ExTUN-38Ex ATEX.pdf
Osprzęt
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61pu61c.zip
Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000tsr4000c.zip
Adapter linii bocznej ADC-4001Madc4001mc.zip
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MHrop4001mc.zip
Element kontrolno-sterujący EKS-4001eks4001c.zip
Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001ews4001c.zip
Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001ewk4001c.zip
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001sal4001c.zip
Element kontrolno-sterujący EKS-4001W (sterowanie 230V)Certyfikat EKS-4001W Ed2.pdf
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)CertyfikatCPR SAW-6001 SAW-6006.pdf
Konwecjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101, SAW-6106 (głosowy)CertyfikatCPR SAW-6101 SAW-6106.pdf

System IGNIS 1000

Centrale sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030ignis1030c.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080ignis1080c.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240ignis1240c.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520Mignis1520mc.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040ignis2040c.zip
Czujki
Optyczna czujka dymu DOR-40dor40c.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40dio40c.zip
Optyczna czujka dymu DUR-40dur40c.zip
Liniowa czujka dymu DOP-40dop40c_0.zip
Wielodetektorowa czujka DOT-40dot40c.zip
Wielodetektorowa czujka TOP-40top40c.zip
Czujka ciepła TUP-40tup40c.zip
Czujka płomienia PUO-35puo35c.zip
Czujki Ex
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Exdio37c.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37ExDIO-37Ex ATEX.pdf
Optyczna czujka dymu DUR-40Exdur40exc.zip
Optyczna czujka dymu DUR-40ExDUR-40Ex ATEX.pdf
Czujka płomienia PUO-35Expuo35c.zip
Czujka płomienia PUO-35ExPUO-35EX ATEX.pdf
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Extun38exc.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38ExTUN-38Ex ATEX.pdf
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40RExPPW-40REx ATEX-certyfikat.pdf
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40RExPPW-40REx CPR Ed2 - certyfikat.pdf
Osprzęt
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61pu61c.zip
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 i ROP-63Hrop63c.zip
Centrale sterujące oddymianiem
Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63po61xxc.zip
Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000ucs4000c.zip
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000UCS-6000_cert.pdf
Czujki do innych systemów
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20Nadr20c.zip
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20Radr20c.zip
Liniowa czujka dymu DOP-40Rdop40c.zip
Liniowa czujka dymu do różnych systemów DOP-6001Rdop6001rc.zip
Osprzęt
Gniazdo czujek G-40Certyfikat G-40.pdf
Wskaźnik zadziałania WZ-31wz31c.zip
Osłona przeciwwietrzna OP-40op40c.zip

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster