Dokumentacje DTR - pliki do pobrania

Systemy przeciwpożarowe

System POLON 6000

Centrala o architekturze rozproszonej
Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000DTR POLON 6000 wer. 25.02.2015.pdf
Liniowe elementy WE/WY
Element kontrolno-sterujący EKS-6044 (4 WE, 4WY)DTR_EKS_6044.pdf
Element kontrolno-sterujący EKS-6202 (2 WE-230V, 2 WY)DTR_EKS_6202.pdf
Element kontrolny EKS-6400 (4 WE-230V)DTR_EKS_6000.pdf
Czujki
Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka DTC-6046IK-E346-001_10.2014.pdf
Sygnalizatory akustyczne adresowalne
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)Instrukcja SAW-6001, SAW-6006..pdf

System POLON 4000

Centrale sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100ID-E342-001-ID 01-2015 POLON4100.pdf
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200Arkusz_kontroli_poprawności_systemu_4000.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200ID-E300-001-VH 01-2015 POLON4200.pdf
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900Arkusz_kontroli_poprawności_systemu_4000.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900ID-E270-011-III 01-2015 POLON4900.pdf
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500Arkusz_kontroli_poprawności_systemu_4500.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500ID-E316-001-IIIE 01-2015 POLON4500.pdf
Czujki
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043dio4043d.zip
Optyczna czujka dymu DOR-4043dor4043d.zip
Optyczna czujka dymu DUR-4043dur4043d.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043tun4043d.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046dio4046d.zip
Optyczna czujka dymu DOR-4046dor4046d.zip
Optyczna czujka dymu DUR-4046dur4046d.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046tun4046d.zip
Wielodetektorowa czujka DOT-4046dot4046d.zip
Wielodetektorowa czujka DPR-4046dpr4046d.zip
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046DUT-6046_instr.ed_.II_.pdf
Adapter czujek radiowych ACR-4001acr4001d.zip
Optyczna, radiowa czujka dymu DUR-4047dur4047d.zip
Liniowa czujka dymu DOP-6001DOP-6001_d.pdf
Czujki Ex
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37ExDIO-37Ex_d.pdf
Optyczna czujka dymu DUR-40ExDUR-40Ex_d.pdf
Czujka płomienia PUO-35ExPUO-35Ex_d.pdf
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38ExTUN-38Ex_d.pdf
Osprzęt
Sygnalizatory informacyjne SE-1 i SW-1swsod.zip
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61DTR PU-61_PW-61.pdf
Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000tsr4000d.zip
Adapter linii bocznej ADC-4001MADC-4001M_d.pdf
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MHrop4001md.zip
Element kontrolno-sterujący EKS-4001eks4001d.zip
Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001ews4001d.zip
Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001ewk4001d.zip
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001sal4001d.zip
Element kontrolno-sterujący EKS-4001W (sterowanie 230V)Dokumantacja_EKS-4001W.pdf
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)Instrukcja SAW-6001, SAW-6006.pdf
Konwecjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101, SAW-6106 (głosowy)Instrukcja SAW-6101, SAW-6106.pdf

System IGNIS 1000

Centrale sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030ignis1030d.pdf
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080ignis1080d.pdf
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240ignis1240d.pdf
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520MIGNIS_1520M_dtr.pdf
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040IGNIS-2040_d.pdf
Czujki
Optyczna czujka dymu DOR-40IK-E288-001-IJ 02.2014 DOR40.pdf
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40dio40d.zip
Optyczna czujka dymu DUR-40dur40d.zip
Liniowa czujka dymu DOP-40dop40d.zip
Wielodetektorowa czujka DOT-40dot40d.zip
Wielodetektorowa czujka TOP-40top40d.zip
Czujka ciepła TUP-40tup40d.zip
Czujki Ex
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37ExDIO-37Ex_d.pdf
Optyczna czujka dymu DUR-40ExDUR-40Ex_d.pdf
Czujka płomienia PUO-35ExPUO-35Ex_d.pdf
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38ExTUN-38Ex_d.pdf
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40RExIK-E326-001-I.pdf
Osprzęt
Sygnalizatory informacyjne SE-1 i SW-1swsod.zip
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61DTR PU-61_PW-61.pdf
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 i ROP-63Hrop63d.zip
Centrale sterujące oddymianiem
Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63IK-E330-001_Ed.IG_02.2015.pdf
Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000ucs4000d.zip
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000ucs6000d.zip
Czujki do innych systemów
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20Nadr20nd.zip
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20Radr20rd.zip
Liniowa czujka dymu DOP-40Rdop40rd.zip
Liniowa czujka dymu do różnych systemów DOP-6001Rdop6001rd.zip
Osprzęt
Gniazdo czujek G-40g40d.zip
Wskaźnik zadziałania WZ-31wz31d.zip
Wskaźnik zadziałania WZ-31wz31_2d.zip
Osłona przeciwwietrzna OP-40op40d.zip
Transmiter serwisowy GSM TSG-1tsg1d.zip

Aparatura Dozymetryczna

Aparatura dozymetryczna
Radiometr uniwersalny RUM-2IO-R117-001-III.pdf
Radiometr uniwersalny RUM-2Instalacja programu RUM-2.pdf
Radiometr uniwersalny RUM-2Reinstalacja sterowników RUM-2.pdf
Radiometr uniwersalny RUM-2AN-R117-002 - Oprogramowanie RUM-2 - pierwsze kroki.pdf
Radiometr uniwersalny RUM-2AN-R117-003 - RUM2 w Windows 7.pdf
Radiometr uniwersalny RUM-2AN-R117-001 - Podlaczenie licznikow GM do radiometru RUM-2.pdf
Radiometr RK-100-2IO-R120-001-IV.pdf
Monitor promieniowania gamma PM-1401MIO-R126-001-IB 04.2013.pdf
Wykrywacz kontrabandy PM-1703TInst Obsl_PM-1703T_04.2006.pdf
Monitor wielofunkcyjny PM 1401KInstr. PM-1401K_pol.pdf
Sondy
Sonda scyntylacyjna SSA-1PIO-S26-001_IIa.pdf
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-70-2IO-S41-001-II .pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster