Karty katalogowe - pliki do pobrania

Systemy przeciwpożarowe

System POLON 6000

Centrala o architekturze rozproszonej
Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000karta kat.POLON 6000.pdf
Czujki
Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka DTC-6046karta katalogowa DTC-6046.pdf
Sygnalizatory akustyczne adresowalne
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)karta_katalogowa_SAW-6001-6006..pdf

System POLON 4000

Centrale sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 41004100k.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 42004200k.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 49004900k.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 45004500k.zip
Czujki
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043dio4043k.zip
Optyczna czujka dymu DOR-4043dor4043k.zip
Optyczna czujka dymu DUR-4043dur4043k.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043tun4043k.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046dio4046k.zip
Optyczna czujka dymu DOR-4046dor4046k.zip
Optyczna czujka dymu DUR-4046dur4046k.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046tun4046k.zip
Wielodetektorowa czujka DOT-4046dot4046k.zip
Wielodetektorowa czujka DPR-4046dpr4046k.zip
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046dut6046k.zip
Adapter czujek radiowych ACR-4001zcr4001k.zip
Optyczna, radiowa czujka dymu DUR-4047zcr4001k_1.zip
Liniowa czujka dymu DOP-6001DOP 6001kk.zip
Czujki Ex
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Exdio37exk.zip
Optyczna czujka dymu DUR-40Exdur40exk.zip
Czujka płomienia PUO-35Expuo35exk.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Extun38exk.zip
Osprzęt
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61pu61k.zip
Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000tsr4000k.zip
Adapter linii bocznej ADC-4001Madc4001mk.zip
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MHrop4001mk.zip
Element kontrolno-sterujący EKS-4001eks4001k.zip
Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001ews4001k.zip
Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001ewk4001k.zip
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001sal4001k.zip
Pojemnik akumulatorów PAR-4800par4000k.zip
Konwerter CM-180-29konwerter_kk.zip
Element kontrolno-sterujący EKS-4001W (sterowanie 230V)karta katalogowa EKS-4001W.pdf
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)karta_katalogowa_SAW-6001-6006.pdf

System IGNIS 1000

Centrale sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 10301030k.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 10801080k.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 12401240k.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520M1520mk.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040ignis2040kk.zip
Czujki
Optyczna czujka dymu DOR-40dor40k.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40dio40k.zip
Optyczna czujka dymu DUR-40dur40k.zip
Liniowa czujka dymu DOP-40dop40k.zip
Wielodetektorowa czujka DOT-40dot40k.zip
Wielodetektorowa czujka TOP-40top40k.zip
Czujka ciepła TUP-40tup40k.zip
Czujka płomienia PUO-35puo35exk.zip
Czujki Ex
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Exdio37exk.zip
Optyczna czujka dymu DUR-40Exdur40exk.zip
Czujka płomienia PUO-35Expuo35exk.zip
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Extun38exk.zip
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40RExPPW-40REX.pdf
Osprzęt
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61pu61k.zip
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 i ROP-63Hrop63k.zip
Centrale sterujące oddymianiem
Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63po61k.zip
Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000ucs4000k.zip
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000UCS 6000_2014.pdf
Czujki do innych systemów
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20Nadr20nk.zip
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20Radr20rk.zip
Liniowa czujka dymu DOP-40Rdop40rk.zip
Liniowa czujka dymu do różnych systemów DOP-6001RDOP 6001rkk.zip
Osprzęt
Gniazdo czujek G-33g33k.zip
Gniazdo czujek G-40g40k.zip
Wskaźnik zadziałania WZ-31wz31k.zip
Osłona przeciwwietrzna OP-40op40k.zip
Transmiter serwisowy GSM TSG-1tsg1k.zip

Aparatura Dozymetryczna

Aparatura dozymetryczna
Radiometr uniwersalny RUM-2RUM-2.pdf
Radiometr RK-100-2kk_RK-100-2_0.pdf
Radiometr DPOkk_DPO.pdf
Monitor promieniowania gamma PM-1401Mkk_PM-1401M.pdf
Wykrywacz kontrabandy PM-1703Tkk_PM-1703T.pdf
Monitor wielofunkcyjny PM 1401Kkk_PM-1401K.pdf
Zespół radiometryczny ZR-2kk_ZR-2.pdf
Sondy
Sonda scyntylacyjna SSA-1Pkk_SSA1-P.pdf
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-3-2kk_SSU3_2.pdf
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-3-2IO-S42-001-II.pdf
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-70-2kk_SSU70_2.pdf
Stacjonarne monitory
Stacjonarne monitory promieniowania do kontroli pojazdów VM-250AG/09Zkk_VM-250-AG-09Z.pdf
Stacjonarny monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego PM-703AGN/PM-703AGN-Bkk_ PM_703AGN.pdf
Stacjonarny monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego PM-703AGN/PM-703AGN-Bkk_PM-703AGN-B.pdf
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-Bkk_VM-250AG.pdf
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-Bkk_VM-250AGN.pdf
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-Bkk_VM-250AG2N.pdf
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-Bkk_VM-250AGN-B.pdf
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-Bkk_VM-250AG2N-B.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster