Świadectwa dopuszczenia - pliki do pobrania

Systemy przeciwpożarowe

System POLON 6000

Centrala o architekturze rozproszonej
Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000POLON-6000_ŚwiadDop.pdf
Sygnalizatory akustyczne adresowalne
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)SwiadDop SAW-6001 SAW-6006..pdf

System POLON 4000

Centrale sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200polon4200sd.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900polon4900sd.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500polon4500sd.zip
Osprzęt
Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000tsr4000sd.zip
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MHrop4001sd.zip
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001sal4001sd.zip
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)SwiadDop SAW-6001 SAW-6006.pdf
Konwecjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101, SAW-6106 (głosowy)SwiadDop SAW-6101 SAW-6106.pdf

System IGNIS 1000

Centrale sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030IGNIS_1030_sw.dop_.pdf
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080ignis1080sd.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240ignis1240sd.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520Mignis1520msd.zip
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040ignis2040sd.zip
Osprzęt
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 i ROP-63Hrop63sd.zip
Centrale sterujące oddymianiem
Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63po61xxsd.zip
Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000ucs4000sd.zip
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000UCS-6000_sd.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster