Dokumentacje wyrobów wycofanych z produkcji - pliki do pobrania

System sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000
Centrala IGNIS 1020 (DTR) dtr1020.zip
Centrala IGNIS 1020 (IO) io1020.zip
Centrala IGNIS 1520 (DTR) dtr1520.zip
Centrala IGNIS 1520 (IO) io1520.zip
Tablica alarmowa TW-35 tw35.zip
System sygnalizacji pożarowej POLON 4000
Centrala POLON 4800 dtr4800.zip
Czujki pożarowe szeregu 30
Jonizacyjna czujka dymu DIO-36 dio36.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37 dio37.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-31A-2 dio31a2.zip
Optyczna czujka dymu DOR-35 dor35.zip
Czujka płomienia IR PPO-35 ppo35.zip
Czujka temperatury TNP-37 tnp37.zip
Czujka temperatury TUP-37 tup37.zip
System sygnalizacji pożarowej CSP-35
Centrala CSP-35 (DTR) dtr35.zip
Centrala CSP-35 (IO) io35.zip
Ręczny przycisk pożarowy ROP-35AT rop35at.zip
Zestaw gaszenia ZSG-35 (DTR) zsg35.zip
Zestaw gaszenia ZSG-35 (IO) iozsg35.zip
System sygnalizacji pożarowej ALFA 3800
Centrala ALFA 3800 (DTR) dtr38.zip
Centrala ALFA 3800 (IO) io38.zip
Gniazdo adresowalne G-3840 g3840.zip
Gniazdo adresowalne G-38A g38a.zip
Tablica adresowa TA-35A ta35a.zip
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-38A (adresowalny) rop38a.zip
System sygnalizacji pożarowej TELSAP 2100
Centrala TELSAP 2100 (DTR) dtr2100.zip
Koncentrator KCT 2100 (DTR) dtrkct2100.zip
Wyniesiony terminal WTSO 2100 (DTR) dtrwtso2100.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-2193 dio2193.zip
Jonizacyjna czujka dymu DIO-2196 dio2196.zip
Optyczna czujka dymu DOR-2193 dor2193.zip
Optyczna czujka dymu DOR-2196 dor2196.zip
Czujka temperatury TUP-2193 tup2193.zip
Czujka temperatury TUP-2196 tup2196.zip
Adresowalne gniazdo G-3AD g3ad.zip
Gniazdo G-90 g90.zip
Adapter ADC-1 adc1.zip
Element sterujący ELS-1 els1.zip
Izolator zwarć IZW-1 izw1.zip
Pojemnik akumulatorów PAR-2000 par2000.zip
Zespół zabespieczający ZZA-1 zza1.zip
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-3AD rop3ad.zip
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-21 rop21.zip

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster