Informacja POLON-ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. o zaprzestaniu napraw starych systemów

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2006 r. zaprzestaliśmy usługowego naprawiania central sygnalizacji pożarowej produkcji firmy TELKOM-TELFA z Bydgoszczy:

  • CSP-30 współpracujących z czujkami szeregu 10,

  • systemu TELSAP 1, współpracujących z czujkami szeregu 10,

  • systemu TELSAP 3, współpracujących z czujkami szeregu 30,

  • małych CSP-02.T3 i CSP-03.T3, współpracujących z czujkami szeregu 30.

Produkcja tych urządzeń została zakończona ponad 20 lat temu. Brak możliwości dokonywania napraw tych central wynika z niemożliwości otrzymania podzespołów elektronicznych zastosowanych w nich, zwłaszcza polskiej produkcji.

W związku z powyższym wszelkie przesyłane do nas w celu naprawy moduły, zasilacze czy nawet całe centrale powyższych systemów nie będą przez nas naprawiane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.

W przypadku central systemu TELSAP 3 oraz małych CSP-02.T3 i CSP-03.T3 możliwe jest w prosty sposób zastąpienie ich aktualnie produkowanymi centralami rodziny IGNIS 1000, gdyż centrale tego systemu współpracują z czujkami szeregu 30 i szeregu 40. Zastąpienie central CSP-30 i TELSAP 1 nowymi centralami wprost nie jest możliwe, gdyż nie ma central współpracujących ze starymi czujkami szeregu 10. W takim wypadku niezbędna jest wymiana całej instalacji.

W 2012 roku mija 16-to letni okres od zakończenia produkcji i sprzedaży central CSP-T2004 i CSP-T2008 systemu TELSAP 2000. W związku z brakiem podzespołów elektronicznych do tych central, nie możemy prowadzić ich dalszych napraw.

Upłynęło także ponad 10 lat od zakończenia produkcji central CSP-35A. Zakończyliśmy również produkcję części zamiennych do tych central (ich sprzedaż jest jeszcze prowadzona do wyczerpania zapasów). Z powodu jak wyżej prowadzenie napraw central nie jest już możliwe.

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster