Logo LWUD

Laboratorium Wzorcujące Urządzeń Dozymetrycznych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące nr AP 109

Znak Akredytacji AP 109
Znak ilac-MRA

Oferujemy Państwu usługi wzorcowania urządzeń do pomiaru promieniowania jonizującego >>więcej...

Nasze laboratorium dysponuje personelem o potwierdzonych kompetencjach technicznych, specjalistycznym wyposażeniem, udokumentowanymi procedurami wzorcowania oraz systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Doświadczenie pracowników laboratorium w zakresie pomiarów promieniowania jonizującego, znajomość konstrukcji i budowy przyrządów dozymetrycznych są gwarancją fachowej obsługi.


Laboratorium Wzorcujące Urządzeń Dozymetrycznych
POLON-ALFA S.A.
(dawniej Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.)
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155,

NIP 554-03-11-901, REGON 091193376, GIOŚ: E0001218W
KRS 0000718974 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

tel. 52 36 39 460, 52 36 39 371
fax. 52 36 39 461,
e-mail: lwud@polon-alfa.pl

Aktualizacja: 2018-04-06