Logo LWUD

O Laboratorium

Logo LWUD POLON-ALFA w Bydgoszczy jest jednym z najstarszych zakładów branży elektronicznej w Polsce.
Firma powstała w 1956 roku i po wielu przekształceniach, poczynając od Zakładu Doświadczalnego Instytutu Teleradiotechnicznego przez Zakład Doświadczalny Biura Urządzeń Techniki Jądrowej i Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych POLON, aż po prywatyzację w 1995 roku utrzymuje i rozwija produkcję aparatury do pomiaru promieniowania jonizującego.
W celu zapewnienia kompleksowej obsługi Klientów (produkcja > serwis > sprawdzanie > wzorcowanie) Zarząd POLON-ALFA w 2006 roku podjął decyzję o powołaniu Laboratorium Wzorcującego Urządzeń Dozymetrycznych. Laboratorium powstało poprzez wydzielenie z Działu Kontroli Jakości specjalistycznych pracowni wraz z wyposażeniem oraz personelu odpowiedzialnego za wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych.
W celu potwierdzenia swoich kompetencji technicznych i zapewnienia wysokiego standardu usług w zakresie wzorcowania Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
26 listopada 2007 Laboratorium Wzorcujące Urządzeń Dozymetrycznych uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AP 109 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji sygnatariusza porozumień EA MRA i ILAC-MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania.

Wyposażenie
(stanowiska kalibracyjne, wzorce i materiały odniesienia)

Stanowiska kalibracyjne

Laboratorium dysponuje stanowiskami kalibracyjnymi

Wzorce mocy kermy w powietrzu i kermy w powietrzu

Dawkomierz uniwersalny UNIDOS typ 10001 z komorami jonizacyjnymi:
- Farmer 0,6 cm3 typ M30013
- 30 cm3 typ M23361
- LS-01 1000 cm3 typ M32002

Dawkomierz uniwersalny UNIDOS typ 10001 Komora jonizacyjna 0,6 cm3 typ M30013 Komora jonizacyjna 30 cm3 typ M23361 Komora jonizacyjna 1000 cm3 typ M32002

Materiały odniesienia

Powierzchniowe źródła promieniowania alfa i beta:
C-14, Sr-90, Cl-36, Am-241 typ EZ X
Am-241 typ AMR17021

Metody wzorcowania

Metoda podstawiania
wzorcowanie dawkomierzy środowiskowych i indywidualnych w polu promieniowania gamma (Cs-137, Co-60)

Metoda bezpośredniego porównania z certyfikowanym materiałem odniesienia (*dotyczy działalności poza zakresem akredytacji)
wzorcowanie mierników i monitorów skażeń powierzchni przy użyciu materiałów odniesienia (powierzchniowe źródła promieniowania C-14, Sr-90, Cl-36, Am-241)

Zdolność pomiarowa CMC

Zdolność pomiarowa CMC
Zdolność pomiarowa CMC jest najmniejszą niepewnością pomiaru, jaką dane laboratorium może osiągnąć w swoim zakresie akredytacji podczas wykonywania normalnej pracy tj. w trakcie rzeczywistego wzorcowania określonych obiektów.

Niepewność pomiaru CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej.
nazwa wielkości fizycznej Zdolność pomiarowa CMC
X, X - dawka ekspozycyjna, moc dawki ekspozycyjnej 3%
Ka, Ka - kerma w powietrzu, moc kermy w powietrzu 3%
H*(10), H*(10) - przestrzenny równoważnik dawki, moc przestrzennego równoważnika dawki 5%
Hp(10), Hp(10) - indywidualny równoważnik dawki, moc indywidualnego równoważnika dawki 5%
Es - powierzchniowa emisja promieniowania (*dotyczy działalności poza zakresem akredytacji) 6%

Aktualizacja: 2018-04-06