Logo LWUD

Oferta

Uzgodnienia Techniczne UT
(indywidualna konsultacja i oferta)

Laboratorium przekazuje Klientom Uzgodnienia Techniczne - indywidualne oferty na wykonanie wzorcowania - zawierające informacje o: przedmiocie wzorcowania, proponowanym zakresie i metodzie wzorcowania, terminie wykonania wzorcowania i cenie usługi oraz OWRUW - Ogólne Warunki Realizacji Usług Wzorcowania.

Akceptacja ustaleń dotyczących wzorcowania powinna zostać potwierdzona przez podpisanie uzgodnień technicznych UT lub powołanie się na numer UT w składanym zamówieniu i dostarczona do Laboratorium (e-mail: lwud@polon-alfa.pl, faks numer 52 36 39 461)

Rozpoczęcie wzorcowania możliwe jest po dostarczeniu przyrządu wraz z zamówieniem i akceptacji uzgodnień technicznych UT.

W przypadku zmiany decyzji, konieczności korekty danych lub innych wątpliwości dotyczących przesłanych uzgodnień technicznych UT prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem laboratorium.

Cennik

Cena usługi zależna jest od rodzaju urządzenia i uzgodnionego zakresu wzorcowania. Przedstawiony cennik zawiera przykładowe kalkulacje ceny wzorcowania dla wybranych typów przyrządów.

W laboratorium wzorcowane są również inne przyrządy nie wymienione w cenniku. Szczegółowych informacji udzielają nasi pracownicy.

Aktualizacja: 2018-04-06