Logo LWUD

Usługi

Zakres usług

Laboratorium Wzorcujące Urządzeń Dozymetrycznych świadczy usługi w zakresie wzorcowania urządzeń do pomiaru promieniowania jonizującego stosowanych w ochronie radiologicznej:

Laboratorium Wzorcujące Urządzeń Dozymetrycznych wykonuje usługi wzorcowania w siedzibie laboratorium, w zakresie akredytacji AP 109

Świadectwa Wzorcowania

Laboratorium potwierdza właściwości metrologiczne przyrządów wydając Świadectwa Wzorcowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Świadectwa Wzorcowania wydawane są odrębnie dla każdego zespołu detektora urządzenia pomiarowego.
Wyniki wzorcowania wraz z niepewnością pomiaru są podawane zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013 "Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu".

W przypadku uszkodzonego urządzenia w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie pomiarów zamiast Świadectwa Wzorcowania laboratorium wydaje Opinię Techniczną z opisem uszkodzenia.

Nasze cele i priorytety...

Celem Laboratorium jest świadczenie usług o wysokiej jakości, m.in. poprzez:

Aktualizacja: 2018-04-06