Logo LWUD

Zamówienie

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie usługi wzorcowania może być składane na dowolnym formularzu używanym przez Klienta pod warunkiem, że zostaną na nim zawarte wszystkie wymagane informacje:

Można skorzystać również z niżej zamieszczonego formularza:

Dostarczanie przyrządów

Przyrządy do wzorcowania należy dostarczać do laboratorium:

Wliczenie kosztów przesyłki przyrządów do ceny wykonanej usługi wzorcowania możliwe jest przy wcześniejszym uzgodnieniu przed złożeniem zamówienia i przesłaniem przyrządów

Przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu przyrządów do transportu. Laboratorium nie odpowiada za uszkodzenia przyrządów powstałe w trakcie transportu od Klienta do Laboratorium.

Aktualizacja: 2018-04-06