Oprogramowanie w centralach systemu POLON 4000

UWAGA!

W związku z ciągłym procesem doskonalenia oprogramowania central systemu POLON 4000, wprowadzającego nowe funkcje, zwracamy uwagę, że w wypadku zamiaru włączenia nowo zamawianych central do pracy w istniejącej sieci niezbędne jest w zamówieniach podawanie numerów fabrycznych central wcześniej zakupionych. POLON-ALFA dostarczy wówczas zamawianą centralę z kompatybilnym oprogramowaniem w zwykłej cenie.

Podobnie w wypadku rozbudowy wcześniej zamontowanej centrali POLON 4800 o następne 4 pętle dozorowe poprzez moduł MSL-2 należy podać numer centrali, aby przygotował zamawiany moduł z oprogramowaniem kompatybilnym do MSL-1.

Na życzenie klienta POLON-ALFA może dokonać wymiany oprogramowania w centralach wcześniej zakupionych (pracujących zarówno w sieci jak i samodzielnie) na wersję najnowszą o rozszerzonej funkcjonalności - jednak za odpłatnością.

Aktualizacja oprogramowania central jest także konieczna w przypadkach stosowania w starszych instalacjach nowych urządzeń, niedawno wprowadzonych na rynek, np. adresowalnych czujek liniowych DOP-6001, czujek wielosensorowych DUT-6046, central UCS 6000 mających pracować jako element adresowalny w liniach dozorowych central systemu POLON 4000, itp. Informacje o zakresie koniecznych zmian w oprogramowaniu central można uzyskać w serwisie zakładowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster