Aparatura dozymetryczna

Radiometr uniwersalny

Radiometr uniwersalny RUM-2

Radiometr uniwersalny RUM-2  jest uniwersalnym urządzeniem pomiarowym umożliwiającym podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkcji POLON-ALFA oraz innych źródeł sygnałów impulsowych.
Radiometr posiada wbudowany analizator wielokanałowy, który zapamiętuje wartość maksymalną impulsu, mierzy ją i klasyfikuje wedle zadanych w programie komputerowym parametrów w wynikiem pracy modułu jest histogram amplitud (analiza spektrometryczna rozkładu statystycznego wysokości impulsów). Zakres zastosowań radiometru jest szerszy i obejmuje również analizę ilościową częstości impulsów, analizę czasową zdarzeń, sterowanie urządzeniami zewnętrznymi lub pomiary sterowane urządzeniami zewnętrznymi.

Radiometr

Radiometr RK-100-2

PRZEZNACZENIE

Radiometr RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który jest przeznaczony do:

  • pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
  • pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma;

a po podłączeniu sondy zewnętrzej RK-100 jest to również tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do:

Monitor promieniowania gamma

Monitor promieniowania gamma PM-1401M

Monitor promieniowania PM-1401M jest przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych. Szczególną i unikalną cechą przyrządu jest możliwość nastawiania progu sygnalizacji w polu promieniowania względem rejestrowanej aktualnie mocy dawki, co umożliwia lokalizację źródła promieniowania.

Urządzenie posiada szeroki wachlarz zastosowań:

Radiometr

Radiometr DPO

Radiometr DPO jest przeznaczony do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika
dawki promieniowania X i gamma. Urządzenie umożliwia również wykrywanie i pomiar stopnia skażenia powierzchni nuklidami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi. Zakres pomiarowy radiometru zapewnia możliwość jego wykorzystania zarówno w warunkach pokoju [pomiary: środowiskowe, na stanowisku pracy oraz niskich poziomów promieniowania (ang. low-level radiation)], jak i podczas konfliktu zbrojnego z użyciem broni nuklearnej.

Zespół radiometryczny

Zespół radiometryczny ZR-2

Zespół radiometryczny ZR-2 jest modułem radiometrycznym przeznaczonym do współpracy z urządzeniami pomiarowymi oraz do zastosowania w systemach monitoringu radiacyjnego. Istnieje możliwość pracy radiometru z danym urządzeniem pomiarowym bądź systemem pokładowym poprzez dostosowanie protokołu komunikacji. Posiada trwałą obudowę, małą masę oraz niewielkie wymiary.

 

Zastosowanie

Wykrywacz kontrabandy

Wykrywacz kontrabandy PM-1703T

Wykrywacz kontrabandy PM-1703T jest przeznaczony do wykrywania przemytu narkotyków, papierosów i innych towarów, ukrytych w samochodach osobowych, ciężarowych, wagonach oraz innych obiektach. Odbywa się to poprzez wykrywanie niejednorodności gęstości wypełnienia ukrytych pustych przestrzeni za rozmaitymi przegrodami lub wewnątrz dowolnych zamkniętych przestrzeni za płytami poszycia wagonów kolejowych, samochodów, kontenerów, ścianami budynków itp.

Urządzenie posiada szeroki wachlarz zastosowań:

Monitor wielofunkcyjny

Monitor wielofunkcyjny PM 1401K

Wielofunkcyjny, ręczny monitor promieniowania (przenośny spektrometr - 1024 kanałów) PM-1401K jest przeznaczony do wykonywania następujących prac:

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster