Centrale sterujące oddymianiem

Uniwersalna centrala sterująca

Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000

Przeznaczenie

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:

Ręczne przyciski oddymiania

Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63

Rodzaj:
przycisk uruchamiania klap dymowych

Zastosowanie:
Sterowanie klapami dymowymi w systemach automatyki pożarowej.

  • PO-61 przycisk z sygnalizacją POŻAR (klapa uruchomiona),
  • PO-62 przycisk z sygnalizacją POŻAR i z wyłącznikiem kasującym,
  • PO-63 przycisk z sygnalizacją: POŻAR, OK (gotowość), USZKODZENIE i z wyłącznikiem kasującym.

Współpraca:
Przyciski PO-6x współpracują z centralą sterującą UCS 4000 oraz UCS 6000.

Uniwersalna centrala sterująca

Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000

Rodzaj:
centrala automatyki pożarowej

Zastosowanie:
Sterowanie urządzeniami automatyki pożarowej takich jak klapy dymowe, odcinające, blokady drzwi itp. Możliwość samodzielnej pracy jako autonomiczny sterownik urządzeń lub na linii dozorowej central systemu POLON 4000 jako element liniowy konfigurowany z poziomu centrali.

Współpraca:
Centrale sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000

UWAGA:
Część obwodów centrali umieszczona jest na płytce sterownika dodatkowego PSD-4000, który nie stanowi podstawowego wyposażenia centrali i należy ją zamawiać osobno. Są to obwody:

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster