Osprzęt

Transmiter serwisowy GSM

Transmiter serwisowy GSM TSG-1

Przeznaczenie

Transmiter serwisowy GSM TSG-1 jest urządzeniem pozwalającym na wysyłanie informacji w formie wiadomości SMS o zdarzeniach rejestrowanych przez centrale sygnalizacji pożarowej produkcji POLON-ALFA oraz może nadzorować pracę różnych urządzeń, posiadających wyjścia bezpotencjałowe. Wykorzystuje on sieć GSM, umożliwia pracę z kartami SIM abonamentowymi oraz PREPAID różnych operatorów.

Zasady współpracy z centralami

Transmiter TSG-1 może współpracować z następującymi centralami adresowalnymi produkcji POLON-ALFA: POLON 4100, POLON 4200, POLON 4500, POLON 4900. Komunikacja z adresowalnymi centralami odbywa się poprzez port szeregowy w standardzie RS-232 z wykorzystaniem protokołu transmisji PMC-4000.

Reflektory pryzmowe do czujek DOP-40 i DOP-40R

Reflektory pryzmowe do czujek DOP-40 i DOP-40R E39-R8 i 4xE39-R8

Reflektor pryzmowy E39-R8 i zespół reflektorów 4xE39-R8

Zastosowanie:
Reflektor pryzmowy lub zespół reflektorów przeznaczony jest od pracy z czujkami liniowymi DOP-40 oraz DOP-40R.

Współpraca:
Czujki DOP-40 i DOP-40R

Gniazdo czujek

Gniazdo czujek G-33

Zastosowanie:
Gniazdo przeznaczone jest do instalowania czujek płomienia PUO-35, PUO-35Ex oraz czujek jonizacyjnych DIO-37Ex.

Gniazdo czujek

Gniazdo czujek G-40

Zastosowanie:
Gniazdo przeznaczone jest do instalowania:

  • czujek szeregów 40, 4043, 4046,
  • adaptera linii bocznej ADC-4001M,
  • adaptera czujek radiowych ACR-4001

 

Podstawa gniazda PG-40

Zastosowanie:
Podstawa gniazda PG-40 przeznaczona jest do montowania w niej gniazda G-40 w celu:

  • zwiększenia odporności gniazda na skraplającą się na suficie parę wodną,
  • instalowania czujek na linkach nośnych,
  • przekształcenia gniazda G-40 w gniazdo wiszące

 

Pierścień gniazda P-40

Tester czujek

Tester czujek TD808-101 i TD809-101

Przeznaczenie:
Tester czujek dymu wykorzystuje aerozol testowy A3-001 umieszczony w specjalnej głowicy i jest przeznaczone do testowania zainstalowanych pożarowych czujek dymu, zarówno jonizacyjnych jak i optycznych.
Tester czujek ciepła jest przeznaczony do testowania pożarowych czujek ciepła. Jest zasilany z sieci 230 V.

Zastosowanie:
Tester czujek dymu może być dostarczany w dwóch wersjach różniących się długością tyczki:

Wskaźnik zadziałania

Wskaźnik zadziałania WZ-31

Zastosowanie:
Wskaźnik zadziałania jest przeznaczony do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmu czujki lub grupy czujek, do których jest podłączony. W szczególności stosowany jest w sytuacjach instalowani czujek ponad sufitem podwieszanym oraz w systemach konwencjonalnych – nad wejściem do pomieszczenia, w którym zainstalowano czujki.

Współpraca:
Konwencjonalne i adresowalne czujki produkcji POLON -ALFA.

 

Osłona przeciwwietrzna

Osłona przeciwwietrzna OP-40

Zastosowanie:
Osłona przeciwwietrzna pozwala na zapewnienie poprawnych warunków pracy dla czujek dymu nadzorujących powietrze w kanałach wentylacyjnych.

Współpraca:
Konwencjonalne i adresowalne czujki produkcji POLON-ALFA.

Certyfikat:
CNBOP 2016/2005

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster