Osprzęt

Konwecjonalne sygnalizatory akustyczne

Konwecjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101, SAW-6106 (głosowy)

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101, SAW-6106 są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożaru w sposób tonowy (SAW-6101) lub głosowy (SAW-6106). Przeznaczone są do współpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji pożarowej, zapewniającymi na swoich wyjściach odpowiednie napięcie zasilania. Sygnalizatory SAW-6101, SAW-6106 mają  możliwość synchronizacji emitowanych sygnałów akustycznych w ramach grupy sygnalizatorów pracujących w jednej przestrzeni akustycznej.

Adresowalne sygnalizatory akustyczne

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy)

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożaru w sposób tonowy (SAW-6001) lub głosowy (SAW-6006). Przeznaczone są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych systemów POLON 6000 i POLON 4000. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania.

Terminal sygnalizacji równoległej

Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000

Rodzaj:
Zdalne powiadamianie o pożarze

Zastosowanie:
Terminal TSR -4000 pozwala na powielenie informacji central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 w oddalonym miejscu. Terminal powtarza wskazania centrali, do której jest dołączony, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu terminala można potwierdzić alarmowanie centrali i następnie skasować sygnalizację. Terminal kontroluje własne układy i sygnalizuje ewentualne ich uszkodzenie.
Terminal może być połączony z centralą za pomocą dwużyłowego przewodu w ekranie (RS -485) lub światłowodem.

Adapter linii bocznej

Adapter linii bocznej ADC-4001M

Rodzaj:
Liniowy element adresowalny

Zastosowanie:
Adapter ADC-4001M jest elementem adresowalnym, pracującym w liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Przeznaczony jest do przesyłania informacji o stanie dołączonej do adaptera linii dozorowej, tzw. linii bocznej (konwencjonalnej) oraz o stanie zainstalowanych na niej nieadresowalnych czujek dwustanowych szeregów 40 lub 30 produkcji POLON - ALFA. Adapter ADC-4001M umożliwia także:

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH

Rodzaj:
Adresowalny

Zastosowanie:
Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga użycia ramki maskującej.

Współpraca:
Ręczne ostrzegacze pożarowe instalowane są na liniach dozorowych central systemu POLON 4000

 

Element kontrolno-sterujący

Element kontrolno-sterujący EKS-4001

Rodzaj:
Liniowy element wykonawczy

Zastosowanie:
Elementy kontrolno -sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Współpraca:
Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.

 

Wielowyjściowy element sterujący

Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001

Rodzaj:
Liniowy element sterujący

Zastosowanie:
Adresowalny element wielowyjściowy sterujący EWS-4001 jest przeznaczony do sterowania rożnymi urządzeniami automatyki pożarniczej, zwłaszcza do załączania dźwiękowych systemów ostrzegania przed pożarem (DSO) oraz tablic synoptycznych. Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Współpraca:
Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.

 

Wielowejściowy element kontrolny

Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001

Rodzaj:
Liniowy element kontrolny

Zastosowanie:
Adresowalny element wielowejściowy kontrolny EWK-4001 jest przeznaczony do kontroli stanów urządzeń sygnalizacji pożarowej (np. drzwi przeciwpożarowe, klapy dymowe), a także do odbierania informacji o alarmie pożarowym z czujek z bezpotencjałowym zestykiem zwiernym, lub z innych systemów sygnalizacji pożaru, np. IGNIS 1000.
Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Współpraca:
Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.

 

Pojemnik akumulatorów

Pojemnik akumulatorów PAR-4800

Rodzaj:
akcesoria centrali

Zastosowanie:
Pojemnik akumulatorów PAR-4800 jest przeznaczony do przechowywania baterii akumulatorów zasilania rezerwowego central systemu POLON 4000. Może współpracować także z innymi urządzeniami wymagającymi zewnętrznego zasilania rezerwowego.
Jest przystosowany do zainstalowania dwóch akumulatorów kwasowych, szczelnych 12 V,
o maksymalnej pojemności 44 Ah. Zalecane akumulatory firm Hitachi/Kobe HP 44 -12.

Współpraca:
Dopasowany gabarytowo do central POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500, może być użyty z innymi centralami i urządzeniami przy zachowaniu parametrów ładowania akumulatorów.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster