Osprzęt

Adresowalny sygnalizator akustyczny

Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001

Rodzaj:
Sygnalizator akustyczny

Zastosowanie:
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp.

Współpraca:
Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.

 

Przyciski sterujące gaszeniem

Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61

Rodzaj:
Konwencjonalny

Zastosowanie:
Przyciski sterujące gaszeniem przeznaczone są do:

  • ręcznego uruchomienia (przycisk PU-61),
  • wstrzymania (przycisk PW-61),
  • uruchomienia dodatku (przycisk PD-61),
  • przerwania procedury gaszenia (PB-61).

Przyciski przeznaczone są do montażu wewnątrz obiektów. Produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie przycisków na tynku wymaga użycia odpowiedniej ramki maskujące

Współpraca:
Przyciski instalowane są z centralami automatycznego gaszenia IGNIS 1520M oraz POLON 4500.

Sygnalizatory informacyjne

Sygnalizatory informacyjne SE-1 i SW-1

Rodzaj:
Sygnalizatory informacyjne, optyczno-akustyczne.

Zastosowanie:
Sygnalizatory SE-1 i SW-1 przeznaczone są do optycznego i akustycznego ostrzegania personelu znajdującego się w obrębie lub pobliżu gaszonej strefy o rozpoczętej procedurze automatycznego gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego.

Współpraca:
Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520M i POLON 4500 produkcji POLON-ALFA.

Na życzenie odbiorcy sygnalizatory mogą być wykonane z różnymi opisami lub w różnych wersjach językowych.

Gemos

Gemos Smart

Przeznaczenie

Konwerter

Konwerter CM-180-29

Moduł CM-180-29 jest przeznaczony do konwertowania sygnałów protokołu transmisji PMC-4000, wbudowanego we wszystkich centralach sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000, na protokół ModBus RTU. Protokół ModBus RTU jest często wykorzystywany w systemach wizualizacji i nadzoru, jako wspólna platforma integrująca różne instalacje bezpieczeństwa w obiekcie. Zastosowanie konwertera CM-180-29 pozwala na łatwe dołączenie instalacji sygnalizacji pożarowej, opartej o centralę systemu POLON 4000, do wielu tego typu systemów.

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster