Centrala o architekturze rozproszonej
POLON 6000

Centrala o architekturze rozproszonej

Przeznaczenie

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 6000 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub rozległych, np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej. Może być łatwo integrowana w ramach wielu istniejących na rynku systemów zarządzania bezpieczeństwem obiektu.

Budowa i funkcjonalność

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 została zaprojektowana na bazie koncepcji urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej. Składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczane w różnych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduły w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą połączone są wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną.

Centrala jest urządzeniem skalowalnym - można ją dowolnie zestawiać z modułów i węzłów w ilościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a następnie rozbudowywać, jeżeli zajdzie taka potrzeba, o następne obudowy z wyposażeniem. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację niezbędnego wyposażenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest tego konieczność i tym samym na ograniczenie kosztów instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużej niezawodności działania systemu. Gwarantuje to zastosowanie zdublowanych sterowników procesorowych, magistral komunikacyjnych i połączeń kablowych pomiędzy węzłami.

Centrala POLON 6000 składa się z paneli sterujących PSO-60 z wyświetlaczem dotykowym 10’’, modułów funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujących MKS-60, wyjść przekaźnikowych MPK-60, wyjść potencjałowych MWS-60, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych MPW-61, wejść kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modułu drukarki MD-60 oraz modułów transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63. Panele sterujące oraz moduły, zamontowane są w obudowach o standardowych wymiarach, które można ze sobą łączyć mechanicznie tworząc obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne. Połączone mechanicznie obudowy tworzą węzeł centrali. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym zamontowany jest główny panel sterujący PSO-60o numerze 1. Jest to tzw. węzeł główny centrali i może być tylko jeden w instalacji. Pozostałe wyposażenie centrali tworzą tzw. węzły wyniesione, które muszą być podłączone do węzła głównego centrali.

Komunikacja pomiędzy węzłami odbywa się za pomocą zdublowanego połączenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary światłowodów. Każdy węzeł powinien być wyposażony w moduł zasilacza. W każdym węźle centrali mogą znajdować się moduły liniowe, do których można podłączyć linie dozorowe oraz moduły kontrolno-sterujące, do bezpośredniego sterowania lub kontroli urządzeń automatyki pożarowej. W każdym węźle wyniesionym może znajdować się panel sterujący PSO-60 pełniący funkcję wyniesionego dodatkowego terminala obsługowego.

Specyfikacja

Napięcie zasilania podstawowesieć 230V
Napięcie zasilania rezerwoweakumulatory (2 szt. 12V, od 17 do 134Ah)
Max. liczba modułów w centrali rozproszonej900
Max. liczba linii dozorowych 396
Liczba elementów liniowych na pętli dozorowej250 dla linii w trybie 6000 i 127 dla liniii w trybie 4000
Max. liczba elementów liniowych w systemie99 000
Max. liczba wyjść sterujących w systemie64 000
Max. liczba wejść kontrolnych w systemie64 000
Max liczba stref dozorowych 99 000
Temperatura pracy-5 do 40˚C
Szczelność obudowyIP 30
Panel obsługikolorowy panel dotykowy LCD 10 cali
Logikarozbudowane funkcje logiczne w centrali
Kompatybilność z systemem POLON 4000z elementami liniowymi szeregu 4046 systemu POLON 4000
IntegracjaMODBUS
Elementy liniowe WE/WYnowa linia EKS-6xxx z funkcją "fail safe" i sterowaniem 230 V
Nazwy własnemożliwość nadania nazwy własnej dla każdego elementu liniowego, wejścia, wyjścia itp.
Wymiary obudowy podstawowej OM-61 i OM-62 (szer. x wys. x gł.)445 x 450 x 160 mm

Lista załączonych plików

Typ plikuNazwa plikuDataWielkość
Certyfikat[file] POLON-6000_CertyfCPR.pdf06/05/20154.76 MB
Świadectwo dopuszczenia[file] POLON-6000_ŚwiadDop.pdf06/05/20152.12 MB
Inne[file] POLON 6000_deklaracja zgodn.pdf06/05/20152.04 MB
Instrukcja DTR[file] DTR POLON 6000 wer. 25.02.2015.pdf06/05/20156.69 MB
Karta katalogowa[file] karta kat.POLON 6000.pdf28/05/2015681.91 KB

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster