Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka
DTC-6046

Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka

Przeznaczenie

          Adresowalna Wielosensorowa adresowalna czujka dymu, ciepła i tlenku węgla DTC-6046 jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury oraz może pojawić się tlenek węgla. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył, zachowując przy tym małe gabaryty i wysoką estetykę czujki.

Czujki dymu, ciepła i tlenku węgla DTC-6046 przewidziane są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 4000 i POLON 6000.

Zasada działania

          Podstawą działania detektora dymu czujki DTC-6046 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diody nadawcze pracujące w pasmach IR i UV. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu. Wnikające do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Wnikający do czujki tlenek węgla powoduje zmiany napięcia na wyjściu sensora CO. Informacje o czynnikach pożarowych z detektorów poddawane są zaawansowanej analizie sygnałowej przez mikroprocesor, który ocenia stopień zagrożenia pożarowego. Komunikacja między czujkami DTC-6046 a centralami sygnalizacji pożarowej odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji np. ocenę stanu otoczenia (zadymienia, temperatury, obecność CO), tendencję jego zmiany oraz aktualną wartość analogową temperatury i gęstość zadymienia. Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali. Czujka DTC-6046 jest czujką analogową, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

Specyfikacja

Napięcie pracy16,5 ÷ 24,6 V
Pobór prądu w stanie dozorowania< 150 μA
Liczba możliwych kombinacji trybów pracy255
Wykrywane pożary testoweTF1 ÷ TF9
Programowanie adresuz centrali
Czas pracy sensora CO5 lat od daty produkcji
Temperatura pracyod -10 ˚C do +50 ˚C
Wymiary czujki (z gniazdem)Ø 115 x 61 mm
Masa0,2 kg

Lista załączonych plików

Typ plikuNazwa plikuDataWielkość
Karta katalogowa[file] karta katalogowa DTC-6046.pdf29/05/2015108.76 KB
Instrukcja DTR[file] IK-E346-001_10.2014.pdf29/05/2015794.45 KB
Certyfikat[file] Certyfikat czujki DTC-6046.pdf29/05/20151.28 MB

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster