Moduły WE/WY centrali

Panel operatora

Panel operatora PSO-60

Panel operatora PSO-60 jest centralnym elementem systemu  z przyjaznym interfejsem użytkownika (TouchPanel + LCD 10’ 800x600). Centralny sterownik jest systemem redundantnym i zarządza całym systemem ochrony przeciwpożarowej.

Moduł wyjść przekaźnikowych 230V

Moduł wyjść przekaźnikowych 230V MPW-61

Moduł przekaźników wysokonapięciowych MPW‑61 umożliwia sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi zasilanymi z sieci napięcia przemiennego 230V np. wentylatory nawiewne  lub wywiewne, kurtyny i rolety dymowe, oddzielenia przeciwpożarowe. Moduł posiada:

-        2 wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe o obciążalności 230V/5A (PK1 i PK2),

-        2 wejścia linii kontrolnych (LK1 i LK2).

Linie wyjściowe przekaźników PK1 i PK2 są dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym o nominale 6,3 A / 250 V.

Moduł wejść kontrolnych (8 wejść)

Moduł wejść kontrolnych (8 wejść) MWK-60

Moduł MWK-60 umożliwia nadzorowanie podłączonych do systemu urządzeń, poprzez analizę stanu linii kontrolnych. Wyposażony jest w 8 wejść linii kontrolnych, które mogą pracować w trybie analizy 2 stanowej (stan normalny i stan aktywny) lub 3 stanowej (stan normalny i 2 stany aktywne). Stan, w jakim znajduje się linia kontrolna jest określony przez wartość rezystancji linii podłączonej do zacisków wejściowych.

Moduł wyjść sygnałowych

Moduł wyjść sygnałowych MWS-60

Moduł MWS-60 umożliwia sterowanie urządzeniami alarmowymi (np. linie do sygnalizatorów akustycznych). Wyposażony jest w 4 wyjścia potencjałowe zawierające układ nadzorowania, pozwalający wykryć przerwę, zwarcie oraz przeciążenie dołączonych linii.

Moduł wyjść przekaźnikowych (4 wyjścia)

Moduł wyjść przekaźnikowych (4 wyjścia) MPK-60

Moduł MPK-60 wyposażony jest 4 programowane, uniwersalne wyjścia przekaźnikowe przeznaczone do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Posiada przekaźniki bistabilne umożliwiające zaprogramowanie bezpiecznego położenia styków w przypadku zaniku zasilania, tzw. stanu bezpiecznego (fail-safe). Każde wyjście przekaźnikowe zawiera układ kontroli ciągłości, który można wł./wył. za pomocą zworek S1, S2.

Moduł kontrolno-sterujący

Moduł kontrolno-sterujący MKS-60

Moduł MKS-60 realizuje funkcje: sygnalizacji optycznej, sygnalizacji akustycznej, diagnostyki, wizualizacji stanów centrali. Moduł posiada:

-        2 wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe  bistabilne,

-        2 wyjścia potencjałowe (LS),

-        2 wejścia linii kontrolnych.

Moduł linii dozorowych bez przetwornicy

Moduł linii dozorowych bez przetwornicy MLD-62

Moduł linii dozorowych MLD-62 bez przetwornicy jest interfejsem komunikacyjnym pomiędzy centralą a elementami liniowymi. Moduł ten zasilany jest z przetwornicy modułu MLD-61. Moduł ma możliwość podłączenia 2 linii (pętli) dozorowych. Na każdej z pętli można zainstalować do 250 elementów liniowych w trybie pracy linii ustawionym na POLON 6000  i do 127 elementów liniowych w trybie pracy linii ustawionym na POLON 4000. Każda linia dozorowa ma niezależnie ustawiany tryb pracy. Niezaleznie od trybu pracy linie dozorowe współpracują z czujkami szeregu 4046, systemu POLON 4000 i z  czujkami szeregu 6000, systemu POLON 6000.

Moduł linii dozorowych z przetwornicą napięcia liniowego 27 V

Moduł linii dozorowych z przetwornicą napięcia liniowego 27 V MLD-61

Moduł linii dozorowych z przetwornicą 27V jest interfejsem komunikacyjnym pomiędzy centralą a elementami liniowymi. Linie dozorowe zasilane są z izolowanego źródła napięcia +27V. Moduł pozwala na podłączenie 2 linii (pętli) dozorowych. Na każdej z pętli można zainstalować do 250 elementów liniowych w trybie pracy linii ustawionym na POLON 6000  i do 127 elementów liniowych w trybie pracy linii ustawionym na POLON 4000. Każda linia dozorowa ma niezależnie ustawiany tryb pracy. Niezaleznie od trybu pracy linie dozorowe współpracują z czujkami szeregu 4046, systemu POLON 4000 i z  czujkami szeregu 6000, systemu POLON 6000.

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster