SAP ‘2013 – Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i automatyka pożarowa”

W dniach 19 – 21 września br., w gościnnych progach Centrum Kongresowo-Szkoleniowego „Magellan” już po raz dwudziesty pierwszy zorganizowaliśmy największą tego typu imprezę w Polsce. Niesłabnące, a wręcz rosnące z roku na rok zainteresowanie Warsztatami dowodzi, że specjaliści z szeroko rozumianej branży zabezpieczeń, spragnieni są wiedzy przekazywanej przez najlepszych fachowców. Tak było też i w tym roku.  Dwustu dwudziestu uczestników z uwagą wysłuchało referatów i prezentacji związanych z tematem przewodnim spotkania, którym były:

„INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – METODY OCHRONY SPECYFICZNYCH OBIEKTÓW”.

Wiele obiektów, zwłaszcza przemysłowych, ze względu na specyfikę produkcji czy stosowane procesy technologiczne, jest narażonych na wpływ niekorzystnych warunków środowiska.

Jak pracują, w niekiedy bardzo specyficznych warunkach, systemy wykrywania i sygnalizowania pożaru? Jakie zastosować metody ochrony i jakie wybrać rozwiązania? Jaki wypływ, na istniejący w obiekcie system sygnalizacji pożarowej, ma jego przebudowa lub modyfikacja? Jakie warunki należy spełnić, by system dalej działał niezawodnie?

Wszystkie te pytania, które stwarzają problemy nawet dla bardzo doświadczonych projektantów i instalatorów, znalazły odpowiedzi podczas wykładów i rozmów kuluarowych pomiędzy prelegentami i uczestnikami spotkania.

Omówiono również istotne zagadnienia projektowe związane z wykorzystaniem w instalacjach sygnalizatorów akustycznych i optycznych, oraz nowe zalecenia dla systemów monitoringu pożarowego. Zainteresowanie wzbudziło także przedstawienie konsekwencji wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 regulujące zasady wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych i zasady stosowania urządzeń niecertyfikowanych.

Do prezentacji wyżej wymienionej problematyki zaprosiliśmy wybitnych specjalistów, którzy przygotowali następujące referaty:

„Czy istnieje możliwość instalowania sygnalizatorów optycznych/akustycznych na liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej”

- Jerzy Ciszewski – ITB, Warszawa

„Koncepcje ochrony wybranych obiektów w trudnych warunkach środowiskowych – oddziaływanie środowiska pracy na instalację”

- Janusz Sawicki – ITB, Warszawa

„Modyfikacja przeznaczenia, przebudowa obiektu – konsekwencje dla istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej”

- Waldemar Wnęk – SGSP, Warszawa

„Aspekty praktyczne oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej wg CPR””

 - Tomasz Kiełbasa – CNBOP PIB, Józefów

„Zasady stosowania w instalacjach sygnalizacji pożarowej urządzeń niecertyfikowanych”

 - Paweł Stępień – CNBOP PIB, Józefów

„Wymagania techniczne dla systemów sygnalizacji pożarowej i transmisji alarmów”

- Piotr Wojtaszewski – KG PSP, Warszawa.

Również inżynierowie wsparcia technicznego z naszej firmy przedstawili referaty, które wzbudziły ogromne zainteresowanie:

„System sygnalizacji pożarowej POLON 6000 – centrale o architekturze rozproszonej” –                                                                  

- Mariusz Radoszewski

oraz

„Projektowanie instalacji w oparciu o system POLON 6000 – współpraca z innymi systemami”                                                       

- Krzysztof Marchlewski

Aby podtrzymać wieloletnią tradycję, również i w tym roku przygotowaliśmy interesujące nowości, a wśród nich m.in. wielosensorową czujkę DTC-6046 (dymu, temperatury i CO); czujkę temperatury TUN-6046; elementy kontrolno-sterujące EKS 6044, EKS 6022, EKS 6004 i EKS 6040 przewidujące bogate możliwości sterowania i kontroli; trójpasmową czujkę płomienia PPW-40Rex. Zaprezentowaliśmy również konwerter CM-180-29, dzięki któremu można zintegrować system POLON, wszędzie tam, gdzie wymagany jest protokół ModBUS. Wszystkich zainteresowanych połączeniem urządzeń Polon-Alfa z systemami SSWiN, CCTV i kontroli dostępu za pomocą komputera przyciągnęło stoisko z najnowszym oprogramowaniem integrującym VENO.

Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy, jak co roku, ponad stu stronicową broszurę z referatami wygłoszonymi podczas warsztatów, która już dziś dostępna jest w naszym Dziale Sprzedaży.

Dużą dawkę wiedzy, czyli coś dla ducha, trzeba było jakoś zrównoważyć, więc było też i coś dla ciała. Pierwszego wieczoru, podczas uroczystej kolacji Goście mogli wsłuchać się w przyjemne dźwięki jazzu tradycyjnego w wykonaniu zespołu DIXILENDERS. Popołudnie drugiego dnia upłynęło na rywalizacji polegającej na… budowaniu pieca, wypiekaniu w nim własnoręcznie przygotowanej pizzy i przygotowaniu lodowej rzeźby. Kreatywność uczestników konkursu przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pyszna pizza, która w mgnieniu oka znikała w ustach reszty uczestników, fantazyjne figury lodowe przygotowane z pełną ofiarnością – to wszystko stanowiło ciekawą formę odreagowania po przedpołudniowych wykładach. W między czasie uczestnicy zabawy mogli podziwiać Mistrza Świata w rzeźbieniu w lodzie, który „wyczarował” dla nas bajkową postać.

I choć w całej Polsce było pochmurno, a w niedalekiej okolicy padał deszcz – nad Magellanem świeciło piękne słońce, sprzyjające zarówno pogłębianiu wiedzy, jak i mające doskonały wpływ na integrację uczestników.

Jeszcze raz dziękujemy  za przybycie na XXI Ogólnopolskie Warsztaty SAP ‘2013 wszystkim zaproszonym Gościom, wykładowcom oraz uczestnikom.


Zapraszamy do galerii zdjęć

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster