Serwis

Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako producent systemów sygnalizacji pożarowej i urządzeń dozymetrycznych wykonuje naprawy gwarancyjne oraz odpłatne naprawy pogwarancyjne sprzedawanych wyrobów.

Wysyłka Wyrobów do naprawy

  1. Wyroby powinny być spakowane w oryginalne opakowanie zapewniające bezpieczny transport; dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

  2. Odpowiednio zabezpieczone i zapakowane Wyroby wraz ze zleceniem wykonania naprawy (oraz kartami gwarancyjnymi w przypadku naprawy gwarancyjnej) należy wysyłać na własny koszt na adres:

Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155
z dopiskiem „WYROBY DO NAPRAWY"

 

Zlecenie usługi naprawy może być składane na dowolnym formularzu używanym przez Klienta pod warunkiem, że zostaną na nim zawarte wszystkie wymagane informacje:

  • nazwa firmy

  • adres

  • NIP

  • dane kontaktowe osoby (imię, nazwisko, telefon faks i e-mail)

  • wykaz przesyłanych Wyrobów z numerami seryjnymi

  • opis stwierdzonych uszkodzeń lub ich objawów

  • rodzaj naprawy (naprawa gwarancyjna/odpłatna).


Można skorzystać również z niżej zamieszczonego formularza:

 

Kontakt

tel. +48 52 36 39 372, +48 52 36 39 375
faks +48 52 36 39 388
e-mail: serwis@polon-alfa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster