XXII Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2014”

             W dniach 18 – 20 września br. w gościnnych progach GrandHotelu „TIFFI” w Iławie zorganizowaliśmy kolejne Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja
i Automatyka Pożarowa SAP 2014”. Niesłabnące od dwudziestu dwóch lat zainteresowanie Warsztatami dowodzi, że specjaliści z szeroko rozumianej branży zabezpieczeń, spragnieni są wiedzy przekazywanej przez najlepszych fachowców    i wybitnych specjalistów z tej dziedziny. Podczas trzydniowej imprezy blisko trzystu uczestników z ogromną uwagą wysłuchało referatów i prezentacji związanych z tematyką wiodącą Warsztatów, którą w tym roku była:

„Rola central sygnalizacji pożarowej w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego”.

             Badając tendencje rynkowe i odpowiadając na zapytania Klientów firma POLON-ALFA wprowadziła właśnie do produkcji i sprzedaży nowy system sygnalizacji pożarowej POLON 6000, oparty o centralę o architekturze rozproszonej. Ten fakt skłonił nas do głębszego zastanowienia się nad rolą central sygnalizacji pożarowej, zwłaszcza w dużych i złożonych instalacjach.
To właśnie centrala, poprzez czujki pożarowe wykrywa zagrożenie, weryfikuje napływające informacje, realizuje zaprogramowany scenariusz zdarzeń, wypracowuje decyzje i steruje innymi systemami bezpieczeństwa takimi jak np. oddymianie, ewakuacja, automatyczne gaszenie. POLON 6000 jest jakościowo nowym, bardzo zaawansowanym technicznie systemem wykrywania i alarmowania zarówno w skali  swoich możliwości, jak i architektury, nie mającym do tej pory odpowiedników na rynku.

                Podczas Warsztatów omówiono także inne zagadnienia, związane z realizacją złożonych scenariuszy pożarowych, zapewnieniem ciągłości zasilania
w warunkach pożaru i zagwarantowaniem odporności systemu na potencjalne zakłócenia. Do prezentacji w/w problematyki zaprosiliśmy znanych w całym kraju specjalistów, którzy wygłosili następujące referaty:

„Decyzyjna rola CSP w pożarowych instalacjach bezpieczeństwa” – Jerzy Ciszewski, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego „NODEX”, Warszawa;

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” – Ryszard Małolepszy, Izba Rzeczoznawców SITP, Warszawa;

„Wpływ zakłóceń na jakość pracy systemu sygnalizacji pożarowej” – Artur Cudowski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa;

„Zasilanie i okablowanie urządzeń przeciwpożarowych – architektura rozproszona”  – Edward Skiepko, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa;

„Zmiany w krajowym systemie oceny wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej” – 
Jacek Zboina, Grzegorz Mroczko, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy, Józefów

W związku z wprowadzeniem na rynek sytemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000 inżynierowie wsparcia technicznego Polon-Alfa zaprezentowali następujące referaty:

„System sygnalizacji pożarowej POLON 6000 – kompletowanie i oprogramowanie wspomagające” – Mariusz Radoszewski;

„Konfigurowanie centrali systemu POLON 6000” – Krzysztof Marchlewski.

                 Specjalnie dla uczestników Warsztatów, jak co roku, przygotowaliśmy materiały, w których znalazły się wszystkie prezentowane referaty. Prócz nich, odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie rynku,  opracowaliśmy i wydrukowaliśmy trzecią już edycję Poradnika Projektanta „Urządzenia Sygnalizacji Pożarowej IGNIS 1000/2000 i POLON 4000 w projektach instalacji” oraz pierwszą, niezwykle oczekiwaną, edycję Poradnika Projektanta „Urządzenia Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000 w projektach instalacji”.  Cieszymy się niezmiernie, że wszystkie trzy pozycje spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczestników Warsztatów.
W kuluarowych rozmowach, oprócz wymiany poglądów na temat urządzeń produkowanych przez Polon-Alfa pojawił się jeszcze temat zmiany terminu Warsztatów. Czy byłby to dobry wybór? Musimy przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw”.

         Piękna pogoda, hotel oraz jego okolica sprzyjały przyjaznej atmosferze panującej, zarównopodczas wykładów, jak również w trakcie zajęć integracyjnych.

                  Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym Gościom, Wykładowcom i Przyjaciołom za uczestnictwo w naszych warsztatach.
Już dziś wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne XXIII Ogólnopolskie Warsztaty. 

A jak było? Zapraszamy do naszej galerii.

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster